Login

Zoekwoorden

search motifs

„en“ koppelteken
Zoek met een “spatie” (voorbeeld: sport winter)
Zoekresultaat: motieven die “sport” EN “winter” als zoekwaarde hebben.

Zoekwoorden uitsluiten
Zoek met het -symbool (voorbeeld: euro -coin)
Zoekresultaat: motifs of Euro notes, without coins. The keyword "coin" has been excluded

Zoekwaarde „begint met …“
Zoeken met een ster-symbool (voorbeeld: car*)
Zoekresultaat: Images that start with the Keyword “Car” (Cars, Carpet, …)

Tip: De verschillende zoekmotieven kunnen ook gecombineerd worden

 

 

Motieven selecteren

Waar: TAB „Mijn lichttafels“ (Rechts in scherm)
Hoe: Sleep de gewenste motieven naar de lichttafel
De lichttafel moet opengeklapt zijn, klik op het driehoek symbool.

 

Lichttafel maken

Waar: TAB „Mijn lichttafels“ (Rechts in scherm)
Hoe: Klik op “Nieuwe lichttafel maken”

 

 

Lichttafel sorteren

Waar: TAB „Mijn lichttafels“ (Rechts in scherm)
Hoe: Klik op een lichttafel, schuif dan de lichttafel naar boven of naar beneden.

 

Motieven voorstellen naar klant of collega sturen

Waar: Geopende lichttafel > Knop „Lichttafel…“ of TAB „Mijn lichttafels“ > Tandwielsymbool
Hoe: Kies een lichttafel, klik op het tandwielsymbool, kies “als link versturen”. Er wordt nu automatsich een nieuwe E-mail aangemaakt met een link naar de lichttafel.
De ontvanger kan de motief smet GROEN en ROOD markeren en met een klik terugsturen.
U ontvangt dan automatisch een bericht per E-mail. Open de eerder verzonden lichttafel in uw PhotoCloud om de markeringen te kunnen zien.
In het afgebeelde voorbeeld ziet u hoe de verzonden informatie er uit ziet bij de ontvanger. Uw eigen bedrijfslogo staat dan in de linker bovenhoek.

 

 

Foto's uit de lichttafel verwijderen

Waar: TAB „Mijn lichttafels“ (Rechts in scherm)
Hoe: Sleep de foto die u wilt verwijderen uit de lichttafel

 

 

Markeer individuele motieven van een lichttafel

Waar: Geopende lichttafel
Hoe: Klik op de GROENE of RODE markering

Tip: Omdat een zoekresultaat niet kan worden opgeslagen kunnen motieven alleen in een lichttafel gemarkeerd worden met GROEN of ROOD.

 

 

Meerdere motieven tegelijk ...

… downloaden, of op een lichttafel plaatsen, of van een lichttafel verwijderen:
Waar: TAB „Mijn zoekresultaat“ of TAB “Mijn lichttafels”.
Hoe: Markeer de gewenste motievenmet de “vink” en klik op de TAB “Gemarkeerde motieven” en maak uw keuze: downloaden, naar lichttafel, verwijderen.

 

 

Thema’s voorstellen, inspiratie

Waar: TAB „Thema’s“
Hoe: Scroll door de thema’s. Klik op een thema om de voorstellen te bekijken.
Thema’s zijn door onze redactie samengesteld om te inspireren. Nog meer suggesties krijgt u door zoekwoorden in te geven.
Tip: U kunt deze thema voorstellen compleet toevoegen aan een lichttafel: Klik op “Thema …”

 

Eigen bedrijfslogo uploaden

Waar: menu „instellingen“ (Rechts boven)
Hoe:Klik op de groene knop „Bedrijfslogo uploaden ….” Kies uw bedrijfslogo.
Het geüploade  bedrijfslogo verschijnt rechts boven in de Butterfly Cloud. Deze wordt ook in de verschillende links mee gegenereerd in de pdf bestanden.
Formaten: JPEG, TIFF, PNG of GIF (bij voorkeur: PNG met transparantie)

 

 

ccPhotoCloud starten met 1 klik

PhotoService-Cloud

Hoe: Kopieer het programma  “ccPhotoCloud” op uw computer.
Aanbevolen: Map Programma’s, aansluitend een snelkoppeling maken naar de desktop of taakbalk.
Hier staat het programma klaar om te downloaden: Download.

Het logo dat u kunt uploaden wordt rechtsboven op deze pagina geplaatst maar zal ook getoond worden in alle links die u verstuurd en alle pdf bestanden die u in Butterfly Cloud genereert.
Bestandsformaat: JPEG, TIFF, PNG of GIF (Aanbevolen: PNG transparant)

Logo uploaden

ccPhotoCloud Info & order